ГЕОДЕТСКЕ ПОДЛОГЕ И СИТУАЦИЈА СА ИЗОХИПСАМА

A0 – Vaznesenjska crkva S [koordinatni sistem] – кликните за преузимање

A0 – Vaznesenjska crkva S [kote] – кликните за преузимање

A0 – Vaznesenjska crkva S-IZOHIPSE– кликните за преузимање

ПОДУЖНИ ПРОФИЛИ СА КОТАМА КАРАКТЕРИСТИЧНИХ ТАЧАКА ОБЈЕКАТА – кликните за преузимање