Парохије

РАСПОРЕД ПАРОХИЈА ВАЗНЕСЕЊСКЕ ЦРКВЕ У БЕОГРАДУ

ПРВА ПАРОХИЈА – Протојереј Арсеније Арсенијевић (тел: 064/8001701)

Балканска цела улица Ломина цела улица
Браће Крсмановић цела улица М. Миловановића цела улица
Гепратова цела улица Михајла Богићевића цела улица
Добрињска од 1 до 3 и од 2 Немањина непарна страна од 1 до 5
Девојачка цела улица   парна страна од 2 до 6
Зелени Венац од 7 до 15 Пајсијева цела улица
Каменичка непарна страна Призренска од 1 до 7
Карађорђева од 77 до 91 Рељина непарна страна
Краљице Наталије непарна страна од 1 до 41 Савска од 1 до 17
  парна страна од 2 до 76 Савски трг цела улица
Личка цела улица Теразије од 20 до 42

ДРУГА ПАРОХИЈА – Протојереј Драган Радовановић (тел: 064/8002154)

Бирчанинова од 5 и од 14 до краја Краља Милутина од 28 и 49 до краја
Бул. ослобођења од 2 до 18 Милоша Поцерца непарна страна од 23 до 31
Вишеградска непарна страна од 21 до 19   парна страна од 26 до 34
  парна страна од 18 до 24 Немањина парна страна од 8
Војводе Миленка непарна страна од 17 до 51 Пастерова цела улица
  парна страна од 20а до 62 Ресавска од Немањине до краја
Дурмиторска од 25 до 31 Светозара Марковића од 61 и од 42 до краја
Катићева од 12 до 18 Тиршова цела улица
Кнеза Милоша непарна страна Делиградска цела улица
  од Немањине до краја Др Суботића цела улица

ТРЕЋА ПАРОХИЈА – Јереј Бошко Савић (тел: 064/8007325)

Андрићев венац цела улица Кнеза Милоша непарна страна од 1 до Немањине
Београдска од 1 до 37   парна страна од 2 до 16
Ресавска непарна страна од 19 до 43 Масарикова цела улица
  парна страна од 22 до 40а Мишарска цела улица
Добрињска од 4 и од 5 до краја Немањина од 17 до 21
Краља Милана цела улица Његошева непарна страна од 1 до 19а
Краља Милутина непарна страна од 1 до 45   парна страна од 2 до 18
  парна страна од 2 до 34 Светозара Марковића непарна страна од 21 до 59
Краљице Наталије од 43 до 45   парна страна од 22 до 40
Крунска од 6 до 50    

ЧЕТВРТА ПРОХИЈА – Јереј Владимир Станимировић (тел: 064/8001704)

Алeксандра Глишића цела улица Кварнерска од 2 до 4
Бирчанинова непарна страна од 1 до 3 Косте Главинића од 3 до 5
  парна страна и од 2 до 16 Краља Вукашина непарна страна од 1 до 13
Бул. Војводе Мишића непарна страна од 1 до 29   парна страна од 2 до 8
  парна страна од 2 до 10 Манасијева цела улица
Вишеградска непарна страна од 1 до 13 Милоша Поцерца непарна страна од 1 до 21
  парна страна од 2 до 16   парна страна од 2 до 24
Војводе Миленка непарна страна од 1 до 13 Праховска од 1 до 3
  парна страна од 2 до 18 Рисанска цела улица
Војводе Путника од 2 до 24 Савска непарна страна од 19 до краја
Др. А. Костића цела улица   и парна страна
Дурмиторска непарна страна од 1 до 23 Сарајевска цела улица
  парна страна од 2 до 18 Ситничка непарна страна од 1 до 17
Јована Ристића цела улица   парна страна од 2 до краја