Летопис

Досадашњи летопис Вазнесењске цркве је у две свеске.

Прва је писана од 1911 до 1992. а обухвата раздобље од 1863. до 1992. Странице су најпре исписиване пером и црним мастилом, а касније налив пером и плавим мастилом. Осим текстова, на страницама свеске има неколико цртежа, нешто налепљених новинских чланака, фотографија и лист откуцан писаћом машином.