Први парохијски дом

 

По подизању храма и звоника 1863. у дворишту цркве, порти, није било других зграда па су се писарски послови обављали при цркви Светог Марка.

Стога је 1865. изграђена кућа на углу улица Краљице Наталије и Добрињске.

То је једноставна приземна зграда, зидана циглама и малтером, покривена двоводим кровом са цреповима, у складу са овдашњим градитељским наслеђем. Чине је источни и северни крак, који су под правим углом, као и улице на које гледа. На источној фасади су двоја врата и седам прозора, а на северној једанаест прозора. Сви источни и четири северна прозаора су над собом имали пластични украс у облику плитког ћириличног слова П. Испод северног крила, због стрмине тла, постоји још један, нижи низ просторија („подрумских“), у који се улази из дворишта цркве. И он је према Добрињској улици имао низ прозора, готово целом дужином фасаде.

• • •

Један број просторија је користила црква, а један је изнајмљен Статистичком одељењу Министраства финансија, одељењу за метарске мере.

Тај простор је 1886. изнајмљен Нижој гиназији и у њему се одвијала настава. Пошто је црквеној управи био потребан новац за одржавање цркве, као и за даљу градњу и уређивање простора око цркве, подрумске просторије су као складишта издаване трговцима.

Пошто су потребе Ниже гимназије за простором временом расле, 1891. јој је изнајмљен цео простор ове куће, осим подрумског. Тако је у лето 1891. подигниута нова кућа за потребе послова цркве, у севернозападном углу порте, где се и данас налази парохијски дом.

Касније је Нижа гимназија прерасла у Трећу београдску гимназију и користила је овај простор до 1906. када је прешла у своју, новосазидану зграду. Тада је тај простор уступљен Женској учитељској школи, која је у њему остала све до 1935. По том је овај простор изнајмљиван разним установама.

Године 2011. и 2012. је цела зграда обновљена споља и изнутра, а кров је замењен новим.